Aanpak


De basis voor mijn werkwijze wordt vanzelfsprekend gevormd door de door mij genoten opleidingen. Los van algemene psychologische inzichten heb ik de volgende zaken geleerd: NLP is mijns inziens een nuttige set van interventie methodes en manieren om mensen te helpen hun gedrag in te zien en te veranderen. Het systemisch werken in familieopstellingen kan vooral zeer van pas komen om het systeem, waar we allemaal uit komen, helder voor ogen te krijgen. De TA is voor mij de belangrijkste psychologische school, hierin zie ik een uitmuntend theoretisch raamwerk van waaruit het gedrag van mensen op een inzichtelijke en nuchtere wijze uitgelegd kan worden.

In de afgelopen twintig jaar heb ik echter ook nog het een en ander aan meditatie gedaan, ook dit heeft mij persoonlijk veranderd en vormt nu een basis van hoe ik werk. Het begon met Transcendente Meditatie, op zich een nuttige techniek die me destijds veel bracht. Op termijn bleef het echter wat vreemd voelen een woord in gedachten te herhalen (Mantra) dat uit een mij vreemde taal komt. De organisatie erachter leek ook steeds minder senang. Torenhoge tarieven voor basiscursussen waarvan de opbrengst in duistere zakken verdween.

Jaren later volgde ZEN. Hierin weliswaar geen vreemde Mantra, maar toch ook veel bijzaken en het scanderen van teksten in een, mij vreemde, taal. Het nut van deze bijzaken ontging mij en het strookte niet met mijn overtuiging dat meditatie in de basis geheel niet aan een taal of een land gebonden hoort te zijn. Vergelijk het met zwemmen bijvoorbeeld, en dat dat dan alleen écht goed zou lukken als je bij iedere slag een Spaanse kreet zou slaken… Zo ook is meditatie iets wat heel natuurlijk is en bij alle mensen hoort.

Met de opkomst van Mindfulness werd mijn vraag beantwoord. Eindelijk mensen die de basale meditatietechnieken stripten van religieuze onzin en andere bijzaken. Ik volgde vrij snel een opleiding tot leraar in deze school bij Seetrue. Via hen kwam ik terecht bij Vipassana. Een stroming en wereldwijde organisatie die middels 10daagse cursussen vrijwel geheel hetzelfde voor ogen heeft; meditatie leren in haar zuiverste vorm. Ik heb meermalen een 10daagse retraite bij hen gevolgd.

Helaas worden nut en werking van meditatie in mijn ogen vaak onhandig uitgelegd. In TA zie ik echter een nuttig instrument om dit helder uit de doeken te doen, zo ook met complexe zaken als non-dualiteit of ‘leven in het nu’.

Door mijn counselorswerk in de verslavingszorg ben ik mij de 12 stappen van de A.A. meer eigen gaan maken, de meest effectieve en succesvolle methode om verslaving te behandelen. Veel Nederlanders ervaren een weerstand tegen het ‘religieuze geurtje’ dat aan de 12 stappen hangt, en het veelvuldig gebruik van het concept ‘God’ hierin. Indien je met verslaving kampt gebruik ik de TA om je het hoe en waarom van dit programma uit te leggen. Ik hoop je te kunnen laten inzien dat ‘God’ hierin slechts als een concept gezien moet worden, maar dat dit concept wel broodnodig is om je verslaving te overwinnen. Wat resteert is dan een down to earth zienswijze waarlangs doelen behaald kunnen worden en abstracte zaken als spiritualiteit inzichtelijk en nuchter bekeken kunnen worden. Ik ben overigens zelf in het geheel niet religieus.

Alles bijeen genomen is een mensenleven uiteraard niet in één model of stroming te vatten. Ik richt me dan ook vooral eenvoudigweg op het vraagstuk waar de cliënt mee komt en probeer een aanpak te kiezen die bij hem of haar past.